Jak na lokalizaci rozsáhlých prvků

V Památkovém katalogu se vyskytuje docela velké množství rozsáhlých prvků, které nemají dostatečnou prostorovou identifikaci; většinou se jedná o území.

Jako příklad jsme zvolili Čimelicko-Rakovicko, kde, jak sám název krajinné památkové zóny napovídá, jediná lokalita Čimelice, zřejmě nebude pro prostorovou identifikaci postačující.

Zobrazíme-li si polygon rozsahu právního stavu v mapě (mapová aplikace geoportálu), vidíme zde, že plocha KPZ zasahuje do několika katastrálních území, obcí  a částí obcí, jejichž výčet nám však v Katalogu chybí.  Abychom  tento nedostatek napravili, musíme do prostorové identifikace doplnit další lokality, a sice díly historických osad. Pro zjištění jejich kódů máme několik možností:

Pokud se nejedná o opravdu velký rozsah je pravděpodobně nejjednodušší odečíst potřebné kódy přímo z mapové aplikace Geoportálu památkové péče pomocí vyskakovacích oken / maptipů:

Tento způsob má  tu výhodu, že ho může použít každý uživatel s editačním oprávněním v soupisové části Katalogu. Lze ho použít především pro jednoduché případy jako například doplnění druhé lokality pro prostorovou identifikaci mostu, který, jak už to u mostů velmi často bývá, spojuje dvě odlišné obce či jejich části (a tedy i dvě odlišné historické lokality).

Pro složitější případy je už vhodné mít výpis dotčených lokalit. Budeme k tomu ale už potřebovat  ArcGIS Desktop a tedy i pomoc lokálního editora PaGIS. A ten zas bude potřebovat dvě základní datové sady k provedení potřebných  prostorových operací, jimiž zjistí překryvy polygonů rozsahu ochrany a lokalit. Aktuální verzi dílů historických osad ke stažení najde na sdíleném úložišti https://pagis.npu.cz/file/ – /PaGis/CZ_Retro_proSJoin/CZ_Retro_2018.mdb.

Prostorový dotaz pak může provést buďto v ArcMap pomocí příkazu Select by Location:

Parametry dotazu je potřeba nastavit takto:

V případě Čimelicka-Rakovicka pak dojde k tomuto výsledku:

Na tomto způsobu je rozhodně praktické to, že vybrané pologyny historických osad dílů vidíme i v mapě.

Druhou možností je provedení prostorové vazby pomocí nástroje Spatial Join z ArcToolboxu.

Nastavení v tomto případě vypadá takto, přičemž je praktické (nikoliv však nutné) vybrat ta pole atributové tabulky, která budeme ve výsledku potřebovat:

Výsledná tabulka, respektive třída prvků, se (pokud jsme nenastavili cestu jinak) vygeneruje v cílové datové sadě polygonů rozsahů právních stavů:

Tento způsob je výhodný, pokud je ve hře rozlehlý prvek nebo pokud chceme např. získat informace o vícenásobných prostorových vazbách polygonových rozsahů ochrany a historických osad dílů za celý kraj. Může se tedy hodit jako podklad pro kontrolu v rámci širšího území, pro které lze data polygonových rozsahů ochrany stáhnout z geoportálu na základě objednávky na https://geoportal.npu.cz/web/DataMarketOrder (Datové sady provinné jevy ÚAP).

Při doplňování prostorové identifikace do Katalogu je pak vždy potřeba zkontrolovat, zda některé překryvy nevznikly pouze odlišnou přesností v prostorovém vymezení rozsahu ochrany a dílu historické osady. V našem příkladě jsme takto z přidaných lokalit vynechali poslední nalezenou (33009 Velká Strana). po doplnění vypadá prostorová identifikace v Katalogu takto:

Napsat komentář