Naposledy na brněnské půdě

Letos jsme se sešli na svatovalentýnském setkání editorů PAGIS již podesáté. Ve velkoprostorové kanceláři na půdě brněnského pracoviště NPÚ to bylo zároveň setkání poslední. Na programu byly otázky:

  • Digitalizace kulturních památek (věcné revize rozsahu po parcelách a bodová identifikace částí)
  • Odborné a věcné revize chráněných území
  • Kódování ochrany do KN po katastrálních pracovištích
  • Územně analytických podkladů (jevy povinné i nepovinné)
  • Nové publikační a výdejní vrstvy pro ÚAP a v budoucnu snad i pro ÚÚP (účelové územní prvky)
  • Věda a výzkum v mapových aplikacích (dokončení úprav)
  • Lokalizace rozsáhlých prvků v Katalogu
  • ArcGIS PRO
  • Místo a datum tradičního výjezdního setkání IISPP (předběžně dohonuto 7.-9.10.2020 – Pardubice)

Vše k jednotlivým bodům programu najdete v základním dokumentu Sv. Valentýn 2020. Ve sdílené složce 2020-02-19 Brno pak najdete i další soubory a prezentace ze setkání.

Napsat komentář