Jak bylo na MDŽ v Brně

I když tradiční svatovalentýnské setkání editorů PaGIS v Brně bylo odloženo až na 8.března, jaro zrovna ještě nebylo. Účastníci se nicméně již po příjezdu mohli zahřát pěším výstupem do podkroví Herringova paláce.

Na programu byly:

 • Novinky a úpravy v památkovém GISu a geoportálu NPÚ. Jejich přehled najdete v prezentaci Šimona Eismanna.
 • Úkoly na rok 2017. Prioritou je digitalizace KP, tj. revize rozsahů ochrany KP po parcelách a bodová identifikace KP prostřednictvím památkového katalogu. Čeká nás zpracování mapových příloh nově prohlášených i navrhovaných chráněných území, NKP a statků světového kulturního dědictví. Finální úpravu a začlenění dat do centrální geodatabáze zajišťuje oddělení GIS GnŘ. Konkretní spolupráci na zpracování dat je potřeba vždy dohodnout.
 • Revize KP po parcelách. Přednostně by měly být zpracovávány KP nad DKM. Je potřeba nicméně dokončit revize KP s ochrannými pásmy (zajištění předávání korektních informací o prostorových vazbách prvku a polygonu právního stavu památkovému katalogu). Stav revizí a nejčastější problémy probrala Svatava Podrazilová, v jejíž prezentaci najdete i opakování základních pravidel pro zpracování dat a jejich kontrolu před odevzdání na úložiště PaGIS.
 • Seznamy pozemků pro zápis kódů ochrany. Jak vytvářet příslušné mapové přílohy a tabulky seznamů včetně videonávodu najdete opět v prezentaci Svatavy Podrazilové. Tímto způsobem se zpracovávají pouze seznamy pro kod cohrany 16, 17 a 19 (tj. památkové rezervace, zóny a ochranná pásma).
 • Prostorová identifikace v památkovém katalogu. Zuzana Syrová zopakovala základní pravidla prostorové identifikace pro IISPP a způsoby, jak zjistit, které záznamy mají v památkovém katalogu nedostatečnou prostorovou identifikaci. Najdete jako jednu z odpovědí na časté otázky na našem blogu Pro(Pa)GIS.
  Kristýna Hendrychová předvedla užitečné tipy pro filtrování v Katalogu. Doporučila přitom uživatelskou příručku katalogu Úvod do filtrace.
 • Mapy vědy a výzkumu budeme podrobněji probírat na letošním výjezdním setkání na Kuksu. Mapy využívající bodové identifikace se nadále budou vytvářet výlučně prostřednictvím památkového katalogu, v němž je nutno korektně vyplnit vazbu zájmového prvku na tematický okruh a úkol vědy a výzkumu. Číselník tematických okruhů v CB, který je pro tento účel využíván, spravuje Zuzana Syrová, s níž je v případě potřeby nunto operativně dohodnout doplnění chybějícího tematického okruhu.
 • Zadání úprav MIS a Codebook 2017. K dokumentu předloženému fy Anect (k nahlédnutí včetně sebraných připomínek zde) se vyjádřilo jen velmi málo UOP. Poměrně velká shoda je zatím na požadavcích č. 1.1, 1.3, 1.9, 1.10,  1.20, 1.27 (ty čistě technologické 1.7, 1.8, 1.11 budou zřejmě velmi finančně náročné). Naopak některé jsou značně kontroverzní, např. 1.12, 1.25… Předpokládá se svolání společné schůzky v následujících týdnech.
  K zadání integrace MIS – Zoner neobdržel ing. Volfík žádné připomínky, tj. bude dle předloženého návrhu zadáno Anect k realizaci.
 • Problematika autorských práv a licencí. V publikovaných datech základních aplikací se připravuje zavedení licencí Creative Commons ve verzích CC BY-NC-SA (Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci) a CC BY-NC-ND (Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte).
  Šimon Eismann opětovně upozornil na zásady, které je nutno dodržovat při publikování map online i v tisku.
 • Výjezdní setkání 2017 Kuks. Akce, avizovaná v kalendáriu editorů PaGIS, se uskuteční ve dnech 22.-24.května 2017. Organizačně ji zajišťuje Anna Štoncnerová, která již připravila přehled základních praktických informací pro účastníky. Na setkání, jehož program bude již tradičně rozdělen do tří bloků (PaGIS a geoportál památkové péče / Katalog a IISPP / MIS a Codebook), se můžete přihlásit pomocí online formuláře. Stav přihlášek, objednávek noclehu a obědů mohou registrovaní uživatelé blogu ProPaGIS sledovat zde. Případné nesrovnalosti prosím přímo s kolegyní Štoncnerovou (stoncnerova.anna@npu.cz)

Prezentace a dokumenty ze setkání:

Napsat komentář