Jeden komentář u “INSPIRE a kulturní dědictví – aneb kam s ním?”

  1. Kdo chce vidět Petera McKeague naživo a zúčastnit se diskuse s ním a dalšími zainteresovanými na tema Kde je kulturní dědictví v INSPIRE má letos dvě možnosti:
    1/ konferenci Computer Applications in Archaeology conference (http://caaconference.org/program/roundtables/rt2/) v Sienně začátkem dubna
    2/ výroční schůzi European Archaeological Association (http://eaaglasgow2015.com/session/where-is-cultural-heritage-in-inspire/) v září.
    Přesná data v kalendáři IISPP.

Napsat komentář