Informace o objektu – použití a využití

Na Geoportálu NPÚ nalezneme funkci Informace o objektu pod ikonou  a využijeme ji vždy, potřebujeme-li podrobnější informace než nám nabízí vyskakovací okno maptipu – např. pro získání identifikátorů PB, pro zjištění kódu adresního místa, kódu ulice, pro informace obsažené v památkovém katalogu bez nutnosti jej otevírat v samostatném okně.

Nyní si vše ukážeme na konkrétním příkladu:

V systému pro správu sdílených číselníků – Codebook – potřebujeme upravit záznam o místu narození našeho kolegy Jiřího Syrového, přičemž víme, že se narodil v Šilhanově sanatoriu v Brně (konkretně Veveří 2216/125). Abychom přesnou adresu místa dostali do systému, je třeba ji Načíst podle bodu (za pomoci kódu adresního místa).

Teď přichází na řadu Geoportál NPÚ – Územní identifikace. Do vyhledávacího okna zadáme adresu hledaného místa.

Za pomoci maptipu si můžeme rychle ověřit, zda se jedná o námi hledaný objekt.

Ano, jsme správně. Aktivujeme tedy funkci Informace o objektu.V okně je třeba vždy nastavit pole Služba. V rolovacím menu je na výběr z několika možností. My v tomto případě budeme potřebovat RÚIAN: Adresy, SO, parcely. Dále si můžeme zvolit konkrétní Vrstvu, ve které budeme vyhledávat – my chceme Adresní místo. Dobré je si rovněž ve spodní části okna zaškrtnout možnost Přiblížení / posun – zachovat (aby nám mapa neuskakovala na jinou pozici) a zvolit např. polygonový typ hledání. Nyní si v mapě vybereme objekt zájmu. V okně informací si rozklikneme požadovanou adresu a již se nám rozbalí podrobné informace o daném místě – včetně kódu adresního místa. Tento již jen zkopírujeme a vložíme do příslušného pole Codebooku.

Obdobným způsobem si můžeme jednoduše zjistit např. kód stavebního objektu pro vyplnění do atributů přírůstkového bodu (přes Vrstvu „Stavební objekt“, příp. „Definiční bod stavebního objektu“ – která funguje i pro rastrové katastrální mapy), kód ulice (ta je v RÚIAN a tedy i v mapě definovaná liniovou kresbou) a případně si zjistíme jakékoli jiné podrobnější informace o prvku, které se nepropisují do vyskakovacího okna maptipu. Vždy záleží na vhodně zvolené Službě vyhledávání.

Redakční poznámka: Něco více se o objektu býv. Šilhanova sanatoria můžete dozvědět např. v Brněnském architektonickém manuálu. Sanatorium v něm má adresu Veveří 2217/127, (Žabovřesky), Brno, Žabovřesky, což je ovšem sousední vlastní dům Václava Šilhana, který vznikl až po stavbě sanatoria. V rámci IISPP najdete k Šilhanovu sanatoriu prozatím pouze několik dokumentů v MIS. V Památkovém katalogu tato stavba z roku 1933, postavená podle projektu z roku 1929 od významného brněnského architekta Jana Víška, prozatím chybí. I přes znehodnocení, k němž došlo po požáru v roce 2003, by si svůj záznam v Soupisu zasloužila.

Napsat komentář