Import MXD do ArcGIS Pro

Přešli jsme na práci s ArcGis Pro (dále a vždy už jen PRO), ale původní data máme seskupena v *.mxd, které ovšem implicitně v PRO nezobrazíme. Musíme jej do programu importovat.Zapneme si tedy program a zvolíme možnost Start without a template (you can save it later) – je to nejjednodušší cesta.

V horní nástrojové liště zvolíme záložku Insert/ Import Map

A v tabulce si nalezneme mxd soubor, který chceme otevřít. Původní projekt se nám přenese s kompletním nastavením, včetně hierarchie a symbologie dat. Stejným způsobem mxd soubor můžeme importovat do již vytvořeného projektu v PRO. Takto importovaný soubor se nám vždy otevře v nové kartě projektu.

Záludnosti, aneb na co si dát pozor a s čím počítat:

DATABÁZE, DATABÁZE, DATABÁZE

Ať se snažíme jakkoli, nikdy do PRO nedostaneme databázi mdb! Nikdy, opravdu NIKDY. Prostě to nejde.

Pokud mdb byla zdrojem dat importovaného mxd, budou mít tato data u zobrazení vykřičník a musíme jim opravit/nastavit zdroj. Je tedy třeba původní mdb převést do gdb! O tomto a dalších nástrahách projektu PRO v souvislosti s databázemi pak v samostatném článku.

 

 

Napsat komentář