Hromadné přepojení zdroje dat – ArcCatalog versus PRO

Dnes si ukážeme jak přenastavit cestu ke zdroji dat. Toto využijeme vždy, když se nám změní zdroj dat nějaké vrstvy mxd/projektu a v obou prostředích (ArcMap/PRO) přepojení funguje obdobně. Vlastnosti/Properties dané vrstvu, záložka SourceSet Data Source (do vlastností se dostaneme ArcMap poklik PM na vrstvu, PRO dvojklik LM na vrstvu). Zde asi není co čtenáři více představovat.

V případě, že potřebujeme změnit zdroj u více či všech vrstev, byl by tento způsob zdlouhavý a zbytečný. Toto nastane, měníme-li zcela zdrojovou databázi, její umístění a rovněž tak importujeme-li soubor mxd, kde máme data napojena na databázi mdb, do PRO a teprve zpětně opravíme napojení na novou gdb.

Při hromadném nastavování zdroje je třeba se ponořit do prostředí katalogu.

ArcCatalog

Zde se k nastavení dostaneme přes poklik PM na předmětný soubor mxd / Set Data Source(s)

V následné tabulce pak za pomoci výběru můžeme měnit zdroje jednotlivých či všech vrstev, zdroje vrstev jednotlivých data framů, či vrstev vybraných. Vzhledem k tomu, že používání ArcMapu/ArcCatalogu již nadále není doporučeno, nebudu se o tomto dále rozepisovat a věnujme se prostředí PRO.

PRO

Nejprve si otevřeme katalog přes záložku View/Catalog View. Otevře se nám nové okno v projektu a s tím i záložka Catalog v horní nástrojové liště. Zde zvolíme možnost Update/Data Sources.

Otevře se nám následující okno, kde můžeme jednotlivým vrstvám měnit zdroj.

Toto rozvržení je View/Item, nastaveno implicitně a přepnutelné v záložce  Manage Data Sources. Chceme-li změnit zdroj celé databáze, je účelné si tamtéž nastavit View/Workspace.

V našem příkladu, kde je zdrojem dat pouze jedna databáze, jsme se dostali ke změně jediného řádku.

Jakmile provedeme potřebné změny, musíme toto potvrdit pomocí Apply a následně Close.


V prostředí PRO je nešikovné, chceme-li jednotně změnit zdroj dat pouze u části vrstev z jedné databáze. Musíme v náhledu Item jít vrstvu po vrstvě a Ctrl+V vkládat název. Nepodařilo se mi najednou označit více vrstev, jak tomu bylo v ArcCatalog. Pokud se Vám to podařilo, budu ráda když se o své zkušenosti podělíte.

Napsat komentář