Geoportál s odkazy do Katalogu

Letos na jaře spustilo město Český Krumlov nový geoportál. Najdete ho na adrese http://geoportal.ckrumlov.cz/portal/. Zajímavá pro nás je bezesporu mapová aplikace Management historického dědictví. Z toho, co nabízí legenda mapy, jsou prozatím dostupné pouze body kulturních a národních kulturních památek v Českém Krumlově:

Kliknutím na bod se dostane uživatel k základní informaci o památce s odkazem do Památkového katalogu. Z příkladu na ilustraci se dostaneme na: http://pamatkovykatalog.cz/?indexId=190&presenter=ElementsResults, kde 190 je rejstříkové číslo národní kulturní památky. Není to sice permalink, ale funguje vcelku svižně.

Pokud Vám uživatelské rozhraní krumlovského geoportálu něco připomíná, je to tím, že se za ním stejně jako za Geoportálem památkové péče skrývá Web AppBuilder for ArcGIS.

Napsat komentář