Výdejový modul geoportálu mi vrací datové sady v různých souřadných systémech…

Při výdeji dat na geoportálu památkové péče je implicitní volba  “ponechat zdrojový”. To znamená že většina datových sad, tak, jak jsou vyjmenována v katalogu, je nativně v projekci S-JTSK EastNorth. Výjimku tvoří datové sady vázané na přírůstkové body – ty jsou nativně v systému vedeny v souřadnicích WGS84. Důvodem je skutečnost, že přírůstkové body používáme i pro prostorovu identifikaci v zahraničí. Další variantou jsou (resp. budou) tzv. harmonizovaná data pro INSPIRE – zde je použit Evropský ETRS89.

Můžete tedy ponechat nativní nastavení a příslušné sady pak v desktopovém klientovi transformovat. Pokud vás to ale z nějakého důvodu irituje, systém může před výdejem sám provést transformaci: volba “souřadnicový systém” tedy znamená KONCOVÝ systém.