Výdejový modul geoportálu mi vrací datové sady v různých souřadných systémech…

Při výdeji dat na geoportálu památkové péče je implicitní volba  „ponechat zdrojový“. To znamená že většina datových sad, tak, jak jsou vyjmenována v katalogu, je nativně v projekci S-JTSK EastNorth. Výjimku tvoří datové sady vázané na přírůstkové body – ty jsou nativně v systému vedeny v zemských souřadnicích WGS84. Důvodem je skutečnost, že přírůstkové body používáme i pro prostorovu identifikaci v zahraničí, kde se pochopitelně domácí projekční systém nedá uplatnit. Další variantou (ovšem pouze pro plošná vymezení) jsou tzv. harmonizovaná data pro INSPIRE – zde je použit Evropský systém  ETRS89.

Jak tedy postupovat při vědomí řečeného při objednávce dat?

Můžete  ponechat základní nastavení a příslušné sady pak v desktopovém klientu transformovat z WGS84 do JTSK. Pokud vás to ale z nějakého důvodu irituje, systém může před výdejem sám provést transformaci zobrazeném dialogu objednávky.

Volba „souřadnicový systém“ zde znamená požadovaný KONCOVÝ systém pro vydávaná fyzická data.