V datech ÚAP chybí odkazy urlExt a urlInt. Co s tím?

Za tímto dotazem se mohou skrývat dva problémy.

1/ Pole s názvem urlExt a urlInt v atributové tabulce dané datové sady skutečně chybí. Důvodem může být změna datové struktury na straně PaGIS nebo na straně Památkového katalogu, jejímž důsledkem je přejmenování příslušného atributu na ExprN.* Vypadá to pak např. takto (zde atributy Expr7 a Expr8):

2/ Pole ať již s původním názvem z Památkového katalogu nebo se zástupným názvem ExprN je prázdné. Důvody jsou v tomto případě o něco složitější a došlo zřejmě k nějakému lapsu při přenášení atributů webovými službami z Památkového katalogu do PaGIS.Ve složitém světě s možnými komunikačními výpadky mezi Památkovým katalogem a Památkovým GISem obecně doporučujeme uživatelům, kteří chtějí používat ve svých aplikacích odkazy z bodové identifikace nebo z polygonu rozsahu právního stavu na právní stav v Památkovém katalogu, aby si tento odkaz přímo nadefinovali ve své aplikaci.

Nadefinovat je je v podstatě velmi jednoduché. Každý bod a polygon obsahuje ve své atributové tabulce hodnotu identifikátoru právního stavu PrStav_id.  V námi zvoleném příkladu má na ilustraci zvýrazněnou hodnotu 142851.

Odkaz do veřejné části Památkového katalogu pak vypadá takto:

http://pamatkovykatalog.cz?legalState=142851&action=legalState&presenter=LegalStatesResults

Do vyhrazené části takto:

https://iispp.npu.cz/katalog/#/pravniStav?id=142851

Podobu obou odkazů najdete rovněž na stránce právního stavu, ve veřejné části Památkového katalogu, po kliknutí na odkaz Zobrazit trvalý odkaz na tuto stránku:

* Pro detailisty: důvodem, proč jsou některé atributy geografických prvků „vybaveny“ generickými názvy ExprN, jsou duplicity těchto názvů, vznikajících při konstrukci pohledů (views) mezi jednotlivými databázemi PaGISu a Památkového katalogu. Ve výsledných pohledech může atribut mít jen unikátní název který se nekryje se žádným již použitým.