Proč někdy zmizí v mapové aplikaci geoportálu podkladová mapa?

Uživatelé mapových aplikací geoportálu památkové péče často kladou otázku, proč  někdy zmizí zobrazení mapového podkladu v mapové komponentě?
Může se tak stát např. rastrové mapy ZABAGED, která je pro účely rychlého a kvalitního zobrazení ve vysokém rozlišení rozdělena na tiles (dlaždice) a vygenerována pro 14 měřítek. Pro korektní zobrazení takto upravené mapy je potřeba vybrat jedno ze seznamu dostupných měřítek zobrazení. Seznam najdete v rozbalovací roletě vpravo od okénka aktuálního měřítka v levém dolním rohu mapy. Vyjma měřítka 1:473, pro které zobrazení vygenerováno není, můžete ostatní dostupná měřítka vybrat buď přímo v roletě, nebo je pohodlně přepínat kolečkem myši. Změna hodnoty měřítka mimo uvedený seznam znamená „zmizení“ podkladové mapy.

Pokladová data ZABAGED. V levém dolním rohu je rozbalená roleta nabízející měřítka pro zobrazení podkladové rastrové mapy.