Proč nástroj RUIAN vyhledá pouze některé parcely a jak najdu všechny?

Nástroj RUIAN vyhledává pouze v parcelách, které již mají v RUIAN polygon.

Pro vyhledání parcely, která má dosud pouze definiční bod, můžete zvolit:nástroj Vyhledávání. Pro výběr musíte upřesnit Zdroj/Source: RÚIAN: Adresy, SO, parcely a Vrstvu/Layer: Definiční bod parcely.
Tato volba je možná pouze v mapových aplikacích / projektech, které tuto službu a vrstvu obsahují, jako je Územní identifikace s editací přírůstkových bodů.

Jednodušší způsob dostupný ve všech mapových aplikacích nabízí ovšem vyhledávací okno v levém horním rohu mapy. Jeho pomocí je možné v mapě vyhledat konkrétní parcelu na základě geokódovací služby. I když ji můžeme vyhledávat i fulltextem, je vhodné omezit oblast vyhledávání pouze na parcely, které vybereme z roletky:

Do vyhledávacího okna stačí napsat číslo parcely a část názvu katastrálního území:

Pak již jen zvolíme hledanou parcelu a výřez mapy se přesune na zadanou parcelu.

Pokud potřebuje jednoduše zjistit i základní atributy parcely, měli bychom opět použít mapovou aplikaci, která obsahuje vrstvu definičních bodů parcel, jako je Územní identifikace s editací přírůstkových bodů.
Postačuje kliknout na bod, do něhož se zabodl v mapě červený špendlík a ve vyskakovacím okně / maptipu nalistovat Definiční body parcel: