K přírůstkovému bodu se mi v Katalogu nenačetla část obce, obec,…, kraj. Dá se s tím něco dělat?

Údaje územního a administrativního uspořádaní ČR se do Katalogu a dalších aplikací IISPP načítají k přírůstkovému bodu i dalším prostorovým identifikátorům (definičnímu bodu, lokalitě CZ_Retro) prostřednictvím webových služeb z prostorových vazeb těchto identifikátorů s polygonovým vymezením statistických obvodů RSO.
Pokud použijete pro prostorovou identifikaci čerstvě vytvořený přírůstkový bod, je potřeba určité doby než proběhne prostorová relace v PaGIS a daná aplikace IISPP si načte webovou službou aktualizované údaje. Aktualizace neprobíhá ve všech aplikacích stejně, ale přibližně za hodinu by se v atributech prostorové identifikace příslušného záznamu měly donačíst tyto údaje územní a administrativní příslušnosti v rámci ČR: katastrální území, část obce, obec, ORP, okres, kraj. (Při současném nastavení synchronazací mezi aplikacemi IISPP by se v Katalogu měla změna promítnout v celou hodinu + 10 minut, pokud byl přírůstkový bod vytvořen alespoň čtvrt hodiny předtím.)

Pokud se tak nestane ani za delší dobu, došlo s největší pravděpodobností k výpadku v aktualizaci údajů PI. Nejjednodušším způsobem, jak může uživatel sám operativně v Katalogu nebo jiné aplikaci IISPP opravit, je použitý přírůstkový / definiční bod odpojit a znovu připojit. Většinou to zafunguje.

Pokud se chybějící údaje tímto způsobem nedonačtou, přičemž se u atributů bodu objeví údaje o lokalitě a regionu, může být příčinou to, že se znějakého důvodu nevytvořila vazba bodu se statistickým obvodem. Zkuste přírůstkový bod v mapové aplikaci Územní identifikace s editací přírůstkových bodů (máte-li k jeho editaci patřičné oprávnění) mírně posunout a přeuložit.  Při posunu si dejte pozor, aby bod neležel přesně na hranici dvou statistických obvodů (tedy v mapě bez dotazování viditelné hranici dvou parcel, katastrů…); v takém místě může teoreticky být mezi polygony statistických obvodů díra nebo je-li průběh hranice složitý, může být prostorová vazba obtížně vyhodnotitelná.

Pokud se ani po přeuložení bodu cca po hodině nic nedonačte a jste ještě dostatačně trpěliví, můžete zkusit bod znovu odpojit a připojit. Tím vyčerpáte poslední možnost opravy vlastními silami. Dále už nezbývá než chybu nahlásit.

Poznámka:
Údaje o parcele se načítají z prostorových vazeb s daty RUIAN, které probíhají pouze 1 x za den, ještě před začátkem pracovní doby. Tyto údaje se tedy donačtou teprve druhý den po vytvoření přírůstkového / definičního bodu.