Jak v Památkovém katalogu zjistit, které záznamy mají nedostatečnou prostorovou identifikaci?

V Památkovém Katalogu se údaje prostorové (územní) identifikace, jak editorům Katalogu doufejme obecně známo, dostávají pomocí prostorových identifikátorů PaGIS (definičních a přírůstkových bodů, historických lokalit a regionů CZ_Retro). Záznam, který nemá vazbu na prostorový identifikátor PaGIS vyplněnu, v Katalogu nevyhledáme podle katastrálního území, obce, okresu, kraje… a příslušná značka signalizující, že prvek je veden v soupisové části katalogu a požívá ochrany se neobjeví v mapových aplikacích geoportálu památkové péče.
V Katalogu platí, stejně jako v  MIS a Tritiu, Pravidla prostorové identifikace v IISPP. Katalog signalizuje uživateli prohřešky oproti těmto pravidlům na detailu karty příslušného prvku soupisu červeně podloženou signalizací Stavu prostorové identifikace. Nedostatečná nebo chybná prostorová identifikace se ovšem může vyskytovat a také vyskytuje u záznamů, které jsou podle pravidel. Jde především o záznamy prvků soupisu, které mají vyplněn územní rozsah Objekt nelokalizovatelný a přitom zjistíme mnohdy přímo z jiných částí katalogové záznamu, kde se objekt nachází nebo nacházel.Pokud chceme tyto záznamy v Katalogu najít a opravit, měli bychom postupovat následovně:

Do systémového nebo vlastního zobrazení sloupců doplníme:
– Územní rozsah
– Příznak stavu PI
Podle toho, zda kontrolujeme záznamy konkretního uživatele ( tedy i vlastní – tj. ty, jejichž jsme vlastníky), záznamy územně příslušející k určitému pracovišti NPÚ, záznamy prvků chráněných (nemovité / movité kulturní památky, památkové rezervace, zóny…), záznamy úkolů v+v… doplníme další filtry.
Pozor! Pokud provádíme kontrolu za jednotlivá ÚOP, doplníme pole:
– Územní příslušnost (ÚOP) (Pracoviště NPÚ)
Z výběru podle pole Kraj nám totiž vypadnou všechny záznamy, které kvůli chybnému vyplnění prostorové identifikaci nemají prostřednictvím prostorových identifikátorů načteno, že se v příslušném kraji nacházejí.
Při filtrování bychom rovněž neměli zapomenout na význam zatržítka Hlavní, ČástVše. Chceme-li skutečně ve svých datech udělat pořádek, zatrhneme Vše.
Obecně bychom měli z vyhledávání chyb v prostorové identifikaci vyloučit záznamy ztotožněné, tzn. vybrat pouze záznamy „normální“:
Po tento výběr v poli Ztotožnění zadáme hodnotu: N

Vlastní fitrování co do prostorové identifikace nedostatečných záznamů pak provádíme následovně.

 1. Záznamy, u nichž je signalizován stav Není vyplněna PI.
  Pro jejich vyhledání do pole Příznak stavu PI zadáme hodnotu: NA
 2. Záznamy, u nichž je signalizován stav PI není vyplněna správně.
  Pro jejich vyhledání do pole Příznak stavu PI zadáme hodnotu: NOK
 3. Záznamy s územním rozsahem objekt nelokalizovatelný, u nichž je potřeba zkontrolovat, zda objekt nelokalizovatelný skutečně je.
  Pro jejich vyhledání do pole Územní rozsah zadáme hodnotu: objekt nelokalizovatelný.
 4. V některých případech mohlo dojít k chybě při ukládání záznamu.
  • Proto je obdobně vhodné prověřit, zda se mezi hledanými prohřešky nevyskytuje záznam s územním rozsahem bez lokalizace.
   Pro jejich vyhledání do pole Územní rozsah zadáme hodnotu: Bez lokalizace.
  • Dále je možná vadná kombinace Příznaku stavu PI, který je „OK“, ale žádný územní rozsah vyplněn není.
   Pro jejich vyhledání do pole Územní rozsah zadáme hodnotu: NULL.
   Do pole Příznak stavu PI zadáme hodnotu: OK
 5. Konečně bychom měli podchytit záznamy, které nám rovněž signalizují Příznaku stavu PI, který je „OK“, mají vyplněn Územní rozsah objekt lokalizovaný, ale žádné údaje o lokalitě nebo o katastrálním území, části obce, obci, ORP, okrese a kraji se k nim nenačítají. Taková chyba mohla vzniknout při ukládání záznamu nebo se v době, kdy z nějakého důvodu nefungovalo předávání informací z prostorových vazeb mezi Katalogem a PaGIS, patřičné údaje nenačetly a hromadně se je nepodařilo aktualizovat.
  Pro jejich vyhledání do pole Územní rozsah zadáme hodnotu: objekt lokalizovaný.
  Do pole Příznak stavu PI zadáme hodnotu: OK
  Pro záznamy, u nichž se automatizovaně nenačetla Lokalita do pole Lokalita zadáme hodnotu: NULL
  Pro záznamy, u nichž se automatizovaně nenačetly údaje územního a administrativního členění ČR do pole Obec zadáme hodnotu: NULL 

  Pokud chcete pouze zjistit, jak na tom celkově na Vašem UOP jste, nemusíte provádět všechny výše uvedené kombinace. Ty jsou potřebné pro nalezení konkretních nedostatků k odstranění. Pro jednoduché zjištění stačí vyhledat kolik záznamů v soupisu odpovídá Vašemu základnímu kriteriu (připomínám, že musíte zadat územní příslušnost, nikoliv kraj), a poté:
  – zjistit kolik z nich má PI v pořádku dle zadaných pravidel pro IISPP (do pole Příznak stavu PI vyplnit hodnotu OK) a zároveň se mu načetly hodnoty územní identifikace (do pole Kraj zadat *)
  – odečíst tuto hodnotu od záznamů vyhledaných dle Vámi zadaného kriteria (např. záznamů z vašeho UOP)
  Pokud se mezi záznamy na Vašem UOP vyskytuje např. díky úkolům v+v územní rozsah zahraničí, musíte příslušné prvky rovněž odečíst (do pole územní rozsah zadat <>zahraničí).
  Jako výsledek získáte počet záznamů, jimiž byste se měli ještě co do prostorové identifikace zabývat.