Jak to, že při použití nástroje info vidím jen přesýpací hodiny?

infoStává se to tehdy, když nástrojem Informace o objektu chcete vyhledávat ve službě, která obsahuje rozlehlé a složité polygony. Může se to stát při dotazu na vrstvu krajů v mapové službě RUIAN nebo na vrstvu historických zemí databáze CZ_Retro. Po krátké chvíli se Vám v takovém případě objeví okno s informací, že „Skript na této stránce je zaneprázdněn…“ („A script on this page may be busy….“).  V takovém  případě stačí stisknout tlačítko Počkat (Continue) a výsledku se dočkáte.Při běžném dotazování na základní odborné vrstvy se s touto nepříjemností prakticky nesetkáte. Jedinou výjimkou je polygon okruží historického jádra Prahy v územích s archeologickými nálezy.

Jako jednodušší cestu k získání základního infa o prvcích, které se zobrazují v mapových aplikacích Geoportálu památkové péče, máte k dispozici maptipy aneb vyskakovací okna (podrobněji viz. příspěvek Nové maptipy.).