Jak hledat v mapových projektech podle souřadnic?

Ti, kteří věnují více pozornosti možnostem vyhledávání v mapových projektech tuší, že možnosti  vyhledávacího pole jsou širší, než se na první pohled zdá. Může se stát, že máme k dispozici souřadnice a chceme se na příslušné místo přesunout za účelem vytvoření např. přírůstkového bodu.

Vyhledávací pole je j dispozici ve všech mapových projektech geoportálu v levém horním rohu.

Ve vyhledávacím poli si symbolem šipky otevřeme seznam oblastí pro hledání, zde se jednotlivé projekty mohou v nabídce položek lišit,

a zvolíme položku Souřadnice.

Pokud máme k dispozici souřadnice v promítaném souřadném systému, tj. dvojici čísel v dekadickém formátu s nebo bez desetinných míst ( tzv. „JTSK“, „Křovákovi“ a pod.), správná syntaxe zadání je

-759719,212 ; -1142696,399

tedy x souřadnice ; y souřadnice. Protože se pohybujeme ve IV. kvadrantu, obě hodnoty musí mít znaménko „-„. Desetinné části hodnot se oddělují čárkou.

Vložené hodnoty odentrujeme, a systém nás posune v prostoru a na příslušné místo zapíchne špendlík.

Pokud máme k dispozici zemské souřadnice („WGS84“) ve stupních, postup je shodný, jen do pole musíme zadat hodnoty i s identifikací správné hemisféry a pozice od Greenwiche:

N 49.179 ; E 14.378

Pozor, desetinné části se zde oddělují tečkou.

 

Oba zde uvedené příklady vedou  na lokalitu s nejvyšším energetickým potenciálem v ČR 🙂