Evidence a propagace památek u sousedů – III.- Británie

Tentokráte si dopřejeme drobný pohled za Anglický Kanál.
Známá English Heritage se od dubna letošního (2015) roku rozděluje na dvě části, a sice na stejnojmennou charitativní část, která bude nadále pečovat o soubor památek, který si můžeme prohlédnout zde, a Historic England, část vědecko-popularizační, kromě jiného i provozující The National Heritage List for England.
Tedy jakousi ne-vládní, nicméně autoritativní obdobu Ústředního seznamu.
Mimochodem, nepřipomíná vám oddělení správy objektů od odborné evidence a péče něco:-)?

A protože náš seriál sleduje primárně uplatnění geografických informačních systémů v památkové branži, začněme rovnou uprostřed . Na mapu je třeba poněkud nazoomovat, první se objeví v měřítkovém omezení (nám důvěrně známé modré trojúhelníčky) tzv. Listed Buildings (tedy zapsané objekty).

Pohledem (například) na válkou těžce zkoušené centrum Coventry tak objevíme smutně známého sv. Michala (definiční trojúhelníček je zvláštně na rohu Bayley Lane, na brutalistní nové katedrále je už ale pěkně uprostřed, snad že se někdo styděl nebo měl problém se zaniklým objektem?), ale i na většině domů historického centra.

Vlevo nahoře si vybereme nástroj šipky s otazníkem a klikneme na bod objektu:

Dostáváme záznam konkrétní památky

a odkaz na podrobný výpis, ve kterém si můžeme (odkaz na konci) vygenerovat PDF s mapou.

Jinými slovy: příkladný tzv. georeport. I když, pravda, bez podrobnějšího infa o památce samé.
Potud tedy modotrojúhelníčkové „Listed Buildings“. Kromě nich však v legendě najdeme i „Scheduled Monuments“. Například takový Cloptonský most ve Stratfordu nad Avonou je evidovaný z titulu Výnosu o starých památkách a archeologických oblastech z roku 1976 (Ancient Monuments and Archaeological Areas Act) je tedy v mapě vymezen plochou. Tedy nikoli památky plánované k zápisu, jak by mohl název zavádět, ale naopak záznamy objektů ze starších evidencí.
A konečně hledáme-li „Heritage Site“ tedy památku spravovanou trustem, díváme se po okrovém cimbuří, to vede na stránky zmíněného English Heritage.

Zajímavý je postup prohledávání „Seznamu“ jak my říkáme – parametrickým vyhledáváním. Na vstupní stránce začínáme lokalizací, pokračujeme klasifikací a zatříděním památky, časovými údaji, eventuelně asociovanými osobami nebo organizacemi (thesaurus architektů..). Stránky tvoří jeden formulář, kde se podmínky sdružují, zobrazují v levím sloupci  a k vyhledávání odesílají až stiskem tlačítka v patě stránky/stránek.

inspirující zpracování formulláře pro dotaz

 Podstatnou stranou formuláře What?-> Monument Type se dostáváme k asi nejzajímavější části výběru a sice thesauru památek (Monument Thesaurus). (Pokud náhodou nevíte CO to je a JAK funguje pravý thesaurus, tak zde jest to vyčerpávajícně podáno). Všimněme si základního dělení na budovy (Buildings) a lokace (Sites), objekty a dělení dle stavu (evidence).
thesaurus FISH
Po zadání parametrů (když parametr nevíme/chceme „vše“, volíme položku N/A) tedy stiskneme dole vpravo na stránce hledací tlačítko a máme výsledky (Search Results), které jsou po položce klikací k detailům, a které si můžeme dát zobrazit na mapě (záložka Show on a map).
výsledky parametrického hledání
Poučení z dnešního výletu?
  • jak se dá dělat pěkně vícestránkový formulář parametrického vyhledávání,
  • integrace s mapou i na úrovni výsledků databázového dotazu,
  • a především jak zabudovat thesaurus do výše řečeného.
Anglie, Velká Británie

3 komentáře u „Evidence a propagace památek u sousedů – III.- Británie“

  1. Tento seriál by jistě (možná třeba po nějakých korekcích, pokud se dostaví komentáře) měl být vydán dostupně veřejnosti. Ne, že by to četly davy, ale jistě se najde někdo, koho budou možnosti srovnání našich nástrojů s jinými zajímat. Já bych to viděl dokonce na tu wiki, jelikož by to umožnilo vlastními silami třeba popsat, co je v těchto souvislostech tezaurus a co z toho pro tvůrce i uživatele plyne. Celý seriál by tak také nemusel vegetovat na TL v sledu problematicky tříděném pomocí tagů, ale postupně tvořit "systém", přitom s možností aktualizací apod.
    Nejde přitom je o překlad (což je důležité už kvůli specializované terminologii), ale i o to, že jsou přehledně vybrány důležitosti, které by nespecialista těžko a stejně ne zcela přesně z obsahu stránek doloval.
    Takže díky! JS

Napsat komentář