Evidence a prezentace památek u sousedů – II. – Hesensko

Dnešní výlet za kolegy, památkovými pečovateli, nás zavede do Hesenského Zemského úřadu pro památkovou péči v zámku Biebrich ve Wiesbadenu.
Stránky úřadu jsou mimochodem místy zábavné, například v sekci Pomoc – můj dům se stal památkou! je ucelený popis toho co to je kulturní památka, jak je to s jejími typy a co dělat když se dostanete na Nachrichtlichen Denkmalverzeichnis (snad indikativní seznam?) a nakonec do „Denkmalbuchu“ – „Seznamu“.
Tedy jak se dnes říká „životní situace“ alias památka optikou vlastníka – tedy něco, co na webu NPÚ hledáme v záplavě apodiktických  textů (např. „chráníme nemovitou kulturní památku„) marně…ale to jsme odbočili.Web samotný nechme ale nyní stranou a podíváme se na prostorovou identifikaci památkového fondu. Vstupní formulář vyhledávání památek je kupodivu ne-gisový. Zadáme okres (Kreis), obec (Ort), případně ulici (Straße) či pojmenování památky (KulturDenkmal-Name).

vyhledávací formulář

Z dalších vyhledávacích  polí se nabízí datování, klasifikace podle cennosti (památky umělecké, technické, historické, stavebně-městské či vědecké), typ pak překvapivě znamená památky jednotlivé nebo jejich soubory/celky (nikoli ve smyslu areálů ale např. řadu domů v jedné ulici).
Naše areály se zde nazývají „Ensembles“.

vyhledané položky památek

Zajímavé je poslední zatržítko
formuláře (Nur Einträge mit…) které omezuje hledání na výsledky s informací o poloze. Nicméně pohledem do formuláře zjistíme, že v podstatě všechny položky tuto lokalizační znalost mají…odklikem se dostáváme na výsledek hledání, z něj pak konečně do podrobnosti památky.

památkový soubor

Na výsledné mapě je pozoruhodné, že zobrazuje nejen plochy parcel, ale v levém sloupci dokumentační fotografie a tyto se dokonce dynamicky objevují v bublině při ukázání myší do mapy.

jednotlivá památka

Mapce samé se dá měnit měřítko ve třech pevných hodnotách, posunovat s ní a klikem na objekt (červený) získat o něm info. Jednoduché, ale stačí.

Všiměme si ale také toho, že zřejmě není zpracována celá spolková země:

stav zpracování

Proč si toto předvádíme?
Jako příklad atributově-centrické aplikace. Jako příklad integrace mapového okna do stránek s výstupem primárně atributového, ne-grafického dotazu.
Jako příklad do jisté míry opačného přístupu než map-centrická aplikace v Bavorsku.

Zjevně i takto je tedy možno přistupovat k publikaci prostorových informací o památkách.

Biebrich, Wiesbaden, Německo

Jeden komentář u “Evidence a prezentace památek u sousedů – II. – Hesensko”

  1. Nějaký "posun" směrem k "objektovému" řešení by byl pro IISPP velmi přínosný. Mělo by se umožňovat dohledání informací i prostým textovým dotazem (s našeptáváním). Pod "doladění" dotazu by bylo možné vidět údaje o památce, literaturu, fotky i archiválie, přejít do mapy (totoéž i ostatními směry). Mělo by být umožněno pohodlné prohledávání kategorií, ve kterých je položka, prohlédnout památky (i nepamátky, vč. zaniklých apod.) v okolí, s volbou druhu, autora, doby vzniku, typu dřívějších památkových zásahů apod. Všechny systémy zřejmě zápolí s tím, co jim bylo dáno do vínku při jejich vzniku, a jaké priority na ně působily v jejich historii. Zajímavým příkladem může být bildindex.de, který vznikl výhradně jako evidence fotosbírky. Zde ovšem vidíme velmi pohodlné vyhledávání lokalit textově. Něco takového by ale mohlo jako "paralelní" cesta do MIS/IISPP také existovat (jakási zkratka kolem vyhledávacího formuláře).

Napsat komentář