Evidence a prezentace památek u sousedů – Bavorsko

O poučnosti pohledu za hranice našeho Česko-Moravsko-Slezského prostoru asi není pochyb. V jakémkoliv oboru.
Dnes si tedy rozšiřme obzory náhledem do Bavor k našim kolegům ze Zemského památkového úřadu. V Mnichově měli něco velmi podobného naší obnově identifikace nemovitých kulturních památek a sice akci Nachqualifizierung und Revision der Denkmalliste.

Začala o deset let později než naše „Reid“, ale s německou  důkladností dospěla v roce 2013 k finále na první pohled poněkud,  a teď ta inspirace, koncisnějšímu. . Pro toto forum je zajímavý hlavně Denkmal-Atlas, tedy atlas, prezentovaný na zemském geoportále.

Bavorský Atlas památek

Až si přečtete všechny právní konsekvence, pro neznalé jazyka Schillerova, souhlaste – dole na stránce odklikněte „Zur Kenntnis genommen“ a dostanete se tak do mapové kompozice prostorového vymezení památek.
Poučná je struktura zobrazených „témat“ . Tedy nezávisle si v legendě (vlevo nahoře) můžeme zapínat Bodendenkmäler (tj. archeologické památky) Baudenkmäler (stavební), Ensembles (soubory) a Landschatsprägende Denkmäler (v zásadě předchozí s  širším vlivem na krajinu???).

Legenda a doplňující informace k tematické vrstvě

Po kliknutí do mapy na růžové polygony dostaneme do bubliny info o administrativním členění a konkrétním polygonu archeologické lokality.

Totéž nás čeká  po kliku na jednotlivé objekty – zde bublina obsahuje ovšem i kompletní informaci o stavební památce včetně historie,  popisu, identifikační fotky – v kostce obdoba našeho evidenčního listu…

Info o památce

Na zmíněném geoportále se lze mimochodem doklikat i k jiným, neméně zajímavým podkladům. Např. k topografické mapě v časové řadě 1942-2007 Historische Topographische Karten 1:25 000.

V úhrnu: podstatná inspirace pro vzhled a funkčnost našeho budoucího Katalogu památek.

Jeden komentář u “Evidence a prezentace památek u sousedů – Bavorsko”

  1. Já jsem pro publikovat takové pohledy i veřejně (třeba k tomu udělat i jinou stránku). Sledování vývoje se asi odehrává, ale nejspíše jen v kuloárech či netových seancích. Ale pro celkové pochopení hodnot toho, co za nástroje existuje u nás, pro lepší orientaci uživatelů v problematice apod. jsou takové věci potřebné. Lépe budou chápat význam požadavků na vytvářená data, třeba budou i kompetentněji pronášet náměty na vylepšení apod. A nakonec to bude i svědectví, že se v tom naši IT dobře orientují a pokročilá řešení prosazují. A potřebují k tomu podpořit… JS

Napsat komentář