Data pro ÚAP nově II.

Vedle nové mapové aplikace ÚSKP a SAS (data pro ÚAP) se na Geoportálu památkové péče objevila i nové mapová aplikace zpřístupňující Přehled výdeje dat pro ÚAP.

Mapová aplikace zobrazuje stav žádostí a výdeje dat jevů Územně analytických podkladů (ÚAP) vydávaných z Ústředního seznamu kulturních památek (ÚSKP) a ze Státního archeologického seznamu (SAS). 

V ÚSKP jsou evidována data pro sledované jevy:

  • 5a – památkové rezervace a památkové zóny a jejich ochranná pásma
  • 8a – nemovité národní kulturní památky a nemovité kulturní památky a jejich ochranná pásma
  • 10 – statky zapsané na Seznamu světového dědictví a jejich nárazníkové zóny

V SAS jsou evidována data pro sledovaný jev:

  • 16 – území s archeologickými nálezy

Tyto jsou dále rozděleny dle typu pořizovatele – ORP, kraje.

Vrstvy Historie výdeje dat zobrazují informaci o dosud posledním výdeji dat s pasportem. Je členěna dle typu pořizovatele, kterému data byla vydána a dále dle období, kdy tato data byla vydána. Ve vyskakovacím okně (map tipu) je pak uvedeno přesné datum posledního výdeje a poslední žádosti.

Vrstvy Nevyřízené žádosti o výdej dat zobrazují poslední dosud nevyřízenou žádost o výdej dat.

Vlastní data pro ÚAP jsou publikována mapovou aplikací ÚSKP a SAS (data pro ÚAP). Z mapové aplikace Přehledu výdeje dat pro ÚAP se k nim dostanete jednoduše pomocí odkazu definovaného v již zmíněném vyskakovacím okně (map tipu) pro danou skupinu jevů a pořizovatele. Odkaz otevře mapovou aplikaci ÚAKP a SAS (data pro ÚAP) v rozsahu zvýrazněného ORP nebo kraje.

Pro přechod do této aplikace lze (podobně jako z dalších mapových aplikací) též využít nástroj Seznam aplikací. 

Napsat komentář