Co se stalo, přihodilo…

„Co sa stalo, přihodilo na horách,
to neviděl a neslyšel žádný v těch dobách…“
Tak o to v tomto příspěvku zrovna nejde, anóbrž se pokusíme vysvětlit, co se stalo přihodilo, že nám to MIS a Katalog zpomalilo.

 

Za viníka byl označen (Pa)GIS, který 4.11.2017 zavalil obě aplikace neúměrným množstvím aktualizačních údajů prostorové identifikace. Pročež nám nyní nezbývá nejen sypati si hlavu popelem, leč též podati vysvětlení a vyvoditi z krizového vývoje náležité poučení.

Co se stalo na naší straně v datech PaGIS:
Pořídili jsme nová data RSO, z nichž jsou pro nás důležité statistické obvody (dále SO). SO má ve svých atributech v čem leží z administrativních a uzemních jednotek ČR (katastr, část obce, obec, etc…).
Data SO v centrální geodatabázi jsme 3.11.2017 kompletně vyměnili a těm záznamům, u nichž eviduje vznik/změnu RSO, jsme zadali datum vzniku / aktualizace v PaGIS na 4.11.2017.
– Karel Kuča nám předal data CZ_Retro, z nichž jsou pro nás důležité definiční body lokalit (LS), polygony historických osad dílů (HOD), polygony historických osad (HO) a polygomy regionů (RS). Opět u záznamů, u nichž eviduje vznik / změnu Karel Kuča, jsme zadali datum vzniku / aktualizace na 4.11.2017.
Jednotlivá data vzniku / aktualizace byla po konzultaci s VARS rozfázována po hodinách. Tedy co aktualizovaná třída prvků, to další hodina. Rozfázováno bylo proto a tak, aby stačily doběhnout Spatial Joiny, jimiž se počítají prostorové vazby, jejichž prostřednictvím doplňujeme k protorovým identifikátorům IISPP údaje o územních a administrativních prvcích a lokalitách, v nichž se nacházejí.
Podle zadaného data vzniku / aktualizace následně 4.11.2017 proběhly automatizovaně Spatial Joiny:
– Definiční body vůči statistických obvodům
– Přírůstkové body vůči statistickým obvodům
– Body lokailt vůči statistických obvodům
– Definiční body vůči polygonům historických osad dílů
– Přírůstkové body vůči polygonům historických osad dílů
– Body lokalit vůči polygonům historických osad dílů
– Body lokalit vůči polygonům regionů
Neproběhl Spatial Join:
– Body lokalit vůči polygonům historických osad
Ten byl po opravě spuštěn až 15.11.2017.
Spatial Joiny obecně probíhají a tedy i proběhly pouze tam, kde jde se nějak vzájemně mění prostorová relace bodu a polygonu v němž leží. Tam, kde bod určitého kódu zůstává v polygonu určitého kódu se nic ve Spatial Joinech neděje.
Co se o změnách dozvěděl MIS a Katalog:
Výše uvedené změny změny se dostávají a i v našem případě dostaly do webových služeb definičního, přírůstkového bodu, lokality, regionu…. Ovšem ve WS už nejde jen o aktualizaci nejen prostorových vazeb, ale i vlastních atributů statistického obvodu, lokality, historické osady dílu, historické osady a regionu. Přičemž rozhodující jsou v atributech vyplněná data aktualizace. A jimi se teprve spustila hlavní lavina, protože aktualizace WS je vlastně kombinace aktualizace spatial joinů a aktualizace vlastních atributů prostorových prvků.
Pokud jste z celé události nabyli dojmu, že jsme postup nekonzultovali s dodavateli jednotlivých aplikací, tedy vězte, že konzultovali, bohužel to, k čemu by mohlo dojít nikdo nepředvídal.
Když jsme posledně aktualizovali RSO a CZ_Retro tak aktualizace atributů jako takových, pokud se správně pamatuji, ještě nefungovaly. Což je jeden z důvodů, proč jsme akci nyní špatně odhadli vycházejíc z předešlé zkušenosti.
Ono totiž jeden kamenů úrazů je v tom, že nerozlišujeme datum vzniku / aktualizace geometrie prvku a jeho lokalizace a datum vzniku / aktualizace jeho atributů.
Tudíž pokud máme třeba region 999 Bebáně nad Piplavou, z něhož je vydělen dodatečně region 1111 Hajany-Kutě, tak se nám změna dotkne i těch bodů definičních a přírůstkových, které stále leží v regionu 999 Bebáně nad Piplavou, i když se ten region stále jmenuje stejně a je pouze menší.
Co s tím nyní a co s tím do budoucna:

Aktualizace prostorové identifikace v obou aplikacích, které tyto údaje aktualizovat schopny jsou, tedy MIS a Katalogu, byly zastaveny a znovu spuštěny k 16.11.2017 00:00. Tím se z aktualizací vypustila kritická data 4.11.2017 a 15.11.2017.

Pokud se v MIS a Katalogu nechceme vzdát aktualiuace PI a vyhnout se zacyklení, které nyní vzniká kombinací aktualizace Spatial Joinů a atributů prostorových identifikátorů, tedy jsme se rozhodli „aktualizovat“ na straně PaGIS postupně přírůstkové a definiční body použité v MIS a/nebo Katalogu a definiční body lokalit, použité u záznamů s územním rozsahem jiným než „objekt lokalizovaný“. V MIS k tomu přistupují ještě kódy lokalit použité u záznamů dokumentů v územním rozsahu „objekt lokalizovaný“, pokud se k jednomu záznamu váže více kódů_CZ subtypu historická osada.

První várka 10 000 přírůstkových bodů je po konzultaci s Musoftem a Anectem připravena předvyplněním data aktualizace na 20.11.2017 21:00 – 21.11.2017 6:00. Jak dlouho celá oprava aktualizace PI bude trvat se ukáže až poté, až si ověříme rozumnou velikost aktualizační dávky. Ta se obzvláště těžko odhaduje pro MIS, kde na jeden prostorový identifikátor může být napojen jen jeden nebo také stovky záznamů dokumentů.

A jak to bode při příští aktualizaci do roka a do dne? Bude to chtít najít nové racionální řešení, které nám umožní provádět pravidelné roční aktualizace odděleně editovaných datových sad RSO a CZ_Retro.
Jít cestou aplikací ESS nebo Tritius, kde se zřejmě z PI neaktualizuje nic, nebo vyplňovat kvaziaktualizační adata na straně PaGIS  dlouhodobě udržitelným řešením není.

Napsat komentář