Co je to Archiv SOVAMM

Brno, Staré Brno, Kopečná 37; foto Karel Kuča 1987; archiv SOVAMM / SOVPIS. / CC BY-NC-ND 4.0

V rámci Metainformačního systému NPÚ (dále jen MIS) od roku 2017 existuje vedle lokálních úložišť jednotlivých územních pracovišť také úložiště SOVAMM, což je úložiště Společnosti pro obnovu vesnice a malého města. Díky tomu byl již tak bohatý fond NPÚ tvořený zejména obrazovými  dokumenty rozšířen zejména o fotografie vernakulární architektury. Sbírka SOVAMMu  byla vytvářena od počátku 80. let 20. století.  V praxi má pro mě tento fond ohromný přínos. Zejména dokumentace objektů z posledních dvou dekád 20. století v oblasti Znojemska a Pohořelicka mi pomáhá identifikovat řadu zaniklých anebo výrazně přestavěných objektů. A to právě díky propojení na Integrovaný informační systém památkové péče (IISPP) a jeho geoportál s mapovými aplikacemi. Je dobré, že SOVAMM plánuje sbírku obohatit o zdigitalizované skeny fotografií Brna z 80. let 20. století. Na veřejnost se tak dostanou unikátní fotografie Brna na sklonku komunistické éry i počínajících proměn po roce 1989. Z pohledu památkáře tak získáme hodnotný pohled na objekty s často původními fasádami nebo okenními otvory.

Napsat komentář