Červnové setkani editorů PaGIS a správců MIS

Letošní setkání editorů PaGIS, správců MIS a dalších příznivců IISPP se uskuteční ve dnech 1.-3.6.2015 v Centru obnovy památek architektury 20. století (COPA) při vile Stiassny v Brně – tedy zde:

Co připravujeme:

  • Aktuality ke zpracování GIS dat včetně cvičení praktických
  • Prezentace realizovaných úprav GIS dodavatelskou firmou VARS
  • Prezentace realizace Památkového katalogu dodavatelskou firmou MUSOFT
  • Aktuality z MISu a seznámení s jeho úpravami
  • Setkání s wikipedisty, kteří milují památky
  • Prezentace problematiky autorských práv právníkem
  • Seznámení s metodikou UAP s příklady ze života zpracovatele
  • Seznámení s praxí výroby ortofotomap
  • ….. další postupně doplníme a upřesníme

Pozn:
COPA v MIS (neveřejné dokumenty).
Blíže k vile v MIS, na stránkách NPÚBAM.

Napsat komentář