Výstupy úkolu Výzkumu a vývoje aneb specializovaná mapa s odborným obsahem

Nedávno jsme zde psali o v zásadě chvályhodné snaze Brněnských kolegů o propagaci ústavu via ArcGis online (dále AGOL).
Zároveň se nám na Malé Straně opakovaně vrací dotazy typu: jak mám publikovat mapu s odborným obsahem, a kde a zač…naši editoři (doufejme) už vědí, že odpověď není instantní, že závisí na více okolnostech. Jednou z cest je skutečně použití cloudového ArcGIS Online prostoru.
Pro ilustraci a  inspiraci si povšimněme „Mapy historických a současných surovinových zdrojů a technologií pro výrobu vápenných pojiv“.
Pokračovat ve čtení „Výstupy úkolu Výzkumu a vývoje aneb specializovaná mapa s odborným obsahem“

K publikování na stránkách ArcGIS Online NPÚ

Nutno přiznat, že tisková zpráva Nová mapová aplikace NPÚ, ÚOP v Brně – rozdělení územních kompetencí garantů. na stránkách NPÚ zastihla správce našeho účtu a stránek na ArcGIS Online poněkud nepřipraveny. Oběma postiženým chvilku trvalo než vydedukovali, že se zpráva vůbec týká obsahu NPÚ na ArcGIS online. Pokračovat ve čtení „K publikování na stránkách ArcGIS Online NPÚ“

ArcGIS PRO

Jak si jistě pamatujete, na Valentinském setkání jsem se zmiňoval obšírně o nové aplikaci ESRI. Vyzýval jsem zájemce k registraci na ArcGIS Online, ty zvídavé pak k vyzkoušení v titulku zmíněné aplikace. K rozhodování, zda věnovat věci čas, vám nyní může pomoci recenze kolegy z Libereckého magistrátu. Stojí to za pozornost! A není to apríl:-)

NPU na ArcGIS Online

Vážení členové,
Po delší době jsem na dění naší organizace na ArcGIS online opět nahlédla a toho, co jsem zde nalezla jsem se mírně zděsila.
Vše, co na ArcGIS online publikujete a sdílíte musí, abychom se v tom navzájem vyznali být opatřeno srozumitelným popisem – metadaty. Z popisu musí být jasné, co je obsahem mapy a jaká data jsou vlastně publikována. (Mám na mysli standardní metadata: název, abstrakt, klíčová slova, datum vytvoření, původ dat, odpovídající měřítko, podmínky použití, etc.). Tento požadavek je důležitý nejen pro sdílení dat mezi námi chlapci a děvčaty, ale především pokud máte editorské oprávnění data na ArcGIS online publikovat pro veřejnost.

Pokračovat ve čtení „NPU na ArcGIS Online“