Jak bylo letos na MDŽ v Brně

Na rozdíl od roku loňského panovalo v Brně již předjaří a fungoval i výtah. Účast byla hojná (viz. prezenční listina); poprvé mezi nás zavítali noví editoři Markéta Havlíková z Lokte a Marek Pacák z Josefova. Pokračovat ve čtení „Jak bylo letos na MDŽ v Brně“

Schema se mění, co bylo není

aneb Nové schema pro editaci revizí rozsahů KP po parcelách doplněné o identifikátor vazby právního  aktu a právního stavu AktStav_id

Už je tomu více než rok a půl, co Památkový GIS, aneb PaGIS, žije v úzké vazbě na Památkový Katalog a vše, co se zobrazuje v mapových službách a aplikacích geoportálu památkové péče, je vydáváno jakožto územně analytické podklady etc., už nejsou pouze data PaGIS, ale to, co se z nich vyfiltruje na základě vazeb na záznamy k prvkům a právním stavům v Katalogu. Vazba polygonů rozsahů právních stavů a záznamů prvávních stavů v části ÚSKP v Katalogu byla (a doposud ještě je) založena na společném identifkátoru právního stavu PrStav_id. Praxe ovšem ukázala to, co nám mělo být jasné již dříve, že tato vazba není jednoznačná. Pokračovat ve čtení „Schema se mění, co bylo není“

Co jste si to na nás zase vymysleli….

Sotva jsme se jakž takž naučili používat GIS (rozuměj mapové projekty na gis.npu.cz), tak jsou tu úplně jiné mapy, ve kterých nikdo nic nenajde. (Aneb několik slov na doplnění k uživatelské dokumentaci geoportálu).

Přechod od starých mapových projektů k novým mapovým aplikacím geoportálu znamená pro běžného uživatele, který byl zvyklý na prostředí http://gis.npu.cz/ řadu změn a nejistot v tom, co kde najde. Cílem tohoto textu je pokusit se mu tento přechod usnadnit. Pokud shledáte tento text užitečným i pro ostatní uživatele, najdete jeho průběžně aktualizovanou kopii v dokumentech na Googlu – Prechod-na-Geoportal-c01 Pokračovat ve čtení „Co jste si to na nás zase vymysleli….“

Nové schéma pro editaci po parcelách

Pro všechny editory

S novým Katalogem jsme  upravili i schémata revizí KP. Do schématu revize_schemaP_91.mdb bylo přidáno nové pole, které má vazbu na RUIAN. Proto si prosím stáhněte toto nové schéma z FTP či GoogleDocs revize_schemaP_Ruian.mdb

Editace se nemění, navíc pouze překopírujete/přenesete jedinečný identifikátor parcely. Jak postupovat, najdete v tomto návodu.

Tady si můžete stáhnout LYR k vazbě na  RUIAN

Mapové značky pro IISPP

Mezi novými sdílenými dokumenty si můžete prohlédnout manuál mapových značek pro Památkový geografický informační systém, který zpracovala pro svou maturitní práci studentka brněnské SSUD Helena Lazarová. Pod vedením Aleny Jedličkové navrhla bodové mapové značky pro typy prvků evidovaných v Památkovém katalogu včetně vyjádření jejich stavu a prezentace v legendách vybraných tematických map.

https://drive.google.com/file/d/0B_7I65b1g5lBeG5rSXh0Z0N1WXc/view Pokračovat ve čtení „Mapové značky pro IISPP“

Flex jde přes palubu

Věděli jste, že existuje něco jako odborný blog o námi všemi používaném softwaru firmy ESRI? Místo (a zároveň kolem něho vznikající „komunita“) se jmenuje GEONET. Můžete se do ní přihlásit buď nezávisle , nebo přímo s účtem na ArcgisOnline. Pokračovat ve čtení „Flex jde přes palubu“