Byli – nebyli jsme na konferenci GIS ESRI v ČR

PRÁCE SE 3D OBJEKTY

Velký prostor byl věnován práci s 3D objekty, modelování a managementu budov.

KAM – Kancelář architekta města – průzkum na platformě ArcGIS Online, za pomocí ArcGIS Collector, v terénu na tabletech. Průzkum trval dva roky a byl zanášen do již existující vrstvy stavebních objektů z účelové mapy polohové situace. Využití výsledků pro účely ÚPD, ÚPP, dopravního modelování, hodnocení intenzity využívání území, hodnocení funkčního využití prostoru jednotlivých částí města, ekonomika města. V aplikaci je zaimplementován i nástroj Survey123 for ArcGIS, díky kterému je možné podávat připomínky k využití jednotlivých objektů. Celkem bylo zpracováno 113 000 objektů. Výsledek je možné si prohlédnout na zde.

Co se týče modelování budov a využití tohoto spolu s DTM – v živé přednášce představil i Mgr. Jiří Čtyroký – ředitel Sekce prostorových informací IPR hl.m. Praha.

Napsat komentář