Byli – nebyli jsme na konferenci GIS ESRI v ČR

TECHNOLOGICKÁ SEKCE

Čtvrteční dopoledne bylo věnováno technologické sekci, kde byly stručně představeny novinky v

 • ArcGIS Pro – podrobněji dále
 • ArcGIS MapViewer – velmi zajímavým zobrazovacím nástrojem je Blending, který umožňuje vzájemné prolnutí barevné škály dvou vrstev. Místo dříve používaného zprůhlednění jedné vrstvy nad druhou, kdy došlo k „zešednutí“ barev, tímto nástrojem docílíme sytého zabrazení obsahu obou vrstev. Praktickým příkladem je prolnutí zobrazení tématické vrstvy s vrstvou hillshade. Tento nástroj je použit v novém Geoprohlížeči ČÚZK.
 • ArcGIS FieldMaps – mapová aplikace pro iOS a Android, je to seskupení nástrojů a funkcí, které již dnes existují napříč produkty (Explorer, Navigator, Tracker, Workforce) do jedné mobilní aplikace. Umožňuje sběr dat v terénu, lokalizovat s vysokou přesností při nízké spotřebě baterie zařízení a propojit a navigovat do místa zájmu, kompletně zadat a upravit potřebná data, řídit a plánovat úkoly pro jednotlivé pracovníky.
 • ArcGIS Experience Builder – nástroj pro vlastní tvorbu webových aplikací bez nutnosti psaní zdrojového kódu
 • ArcGIS Dashboards – aplikace pro tvorbu lehkých klientů. Aplikaci je možné si upravovat dle vlastních potřeb za pomoci definice různých widgetů (zásuvných modulů). Je vhodná pro sledování průběžně se měnících dat, která si zobrazíme i za pomocí grafů, síťových analýz (routing) a atributových dotazů. Nová verze je postavena na JavaScript API v.4
 • ArcGIS Insights – aplikace určená pro analýzu dat, jejíž výsledek zobrazuje pomoci map, interaktivních grafů a tabulek. Podporuje práci s SQL, .gdb, excel, tak i demografická a statistická data na ArcGIS Online. Je možné pracovat s předem neupravenými daty a během chvíle je využít pro naše potřeby.
 • ArcGIS CityEngine – ukázka vizualizačního softwaru, ve kterém je možné provést 3D simulaci zastavěné oblasti. Dokáže pracovat s geodatabízé ArcGIS – např. na základě atributů polygonové vrstvy můžeme použít hodnotu o počtu nadzemních pater pro jednotlivé objekty a jednoduše tak namodelovat zájmové území. A naopak data do .gdb exportovat. Výsledky můžeme on-line sdílet prostřednictvím webové aplikace. (viz níže z přednášky KAM)
 • ArcGIS Enterprise
 • ArcGIS Imagery – ukázka práce s rastrovými daty z prostředí ArcGIS online, kdy je možné provádět nejrůznější analýzy přímo nad těmito daty (využití spektrálních pásem), do lokální databáze pak stačí uložit pouze výsledek takovéto analýzy. Rovněž byl ukázán pokrok v práci s daty – za pomoci produktu Drone2Map a ArcGIS SiteScan – tvorba 3D modelů takto pořízených snímků. Rovněž tak podpora orientované fotografie – možnost provádět vektorové editace přímo v daném snímku s přenosem do 2d prostředí. Popř zobrazení vektorových dat do takovéhoto snímku.
 • Data pro ArcGIS
  • Esri living atlas, která jsou dostupná online a volně připojitelná do ArcGIS Pro. Mohou být použita jako podkladová mapa či sloužit pro různé analýzy, které jsou následně uloženy do lokální databáze.
  • ArcČR500 3.0 – v průběhu listopadu by měla být dokončena zcela nová generace této mapy, jejíž podrobnost by měla být do rozsahu administrativního členění obcí

Podrobnosti k jednotlivým sekcím budou pak probírány na workshopech.

Zazněla velmi důležitá zmínka ohledně dalšího fungování ArcMap – poslední verzí je ArcMap 10.8.1 z července 2020, další verze již nebude vyvíjena. Na den 1. 3. 2026 je nastaven konec podpory ArcMap. Dále již pouze ArcGIS Pro.

Napsat komentář