Byli – nebyli jsme na konferenci GIS ESRI v ČR

NOVÝ GEOPROHLÍŽEČ ČÚZK

Další přednáška byla rovněž z ČÚZK a věnovala se nové generaci aplikací Zeměměřičského ústavu:

  • Geoprohlížeč ČÚZK – který oproti předchozí verzi umožňuje pokročilejší možnosti vyhledávání a zobrazování různých vrstev. Včetně možnosti 3D zobrazení některých vrstev a nastavování různých úrovní a typů překryvů.
  • Archivní mapy – v této aplikaci je možné poklikem do mapy zobrazit veškeré archivní mapy dostupné pro dané území.
  • Archiv leteckých měřických snímků – kde opět poklikem do mapy zobrazíme všechny snímky pro danou lokalitu a opačně je možné pro zadaný rok zobrazit území, kde proběhlo snímkování
  • Analýzy výškopisu – tato velmi zajímavá aplikace umožňuje výpočty nad výškopisem. V záložce Vlastnosti reliéfu si vypočítáme mezní hodnoty nadmořské výšky v zadaném území, Pole a Linie viditelnosti nám zodpoví, zda a co vidíme. Záložka Profil za pomocí několika zadávacích možností pak vypočte a do grafu zanese výškový profil zájmové linie.

Co je společné pro všechny tyto aplikace – jsou plně uzpůsobeny fungování na mobilních zařízeních. V případě Geoprohlížeče a Archivních aplikací je možné i přímo v aplikaci provádět nákupy map.

Napsat komentář