Byli – nebyli jsme na konferenci GIS ESRI v ČR

Letošní konference Esri v ČR (4. 11. – 5. 11. 2020), klasicky pořádaná společností Arcdata, vzhledem k epidemiologické situaci v zemi proběhla čistě online.

V průběhu středy a čtvrtka byly dopolední a odpolední živě vysílané a moderované bloky. Tyto pak doplňují předtočené přednášky uživatelů a partnerů. V průběhu listopadu a začátkem prosince pak bude celá konference doplněna ještě o online workshopy (soupis níže).

ARCGIS JAKO PODPORA KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ

Středeční dopoledne se věnovalo zejména ukázkám využití ArcGIS a jeho platforem jako podpory v rámci krizového řízení současného stavu – ukázky armády ČR a Hasičského záchranného sboru.

Byl představen na jaře vzniklý mapový portál města Jihlavy, který rovněž sloužil jako podpora krizového řízení města. Tento je vystaven díky ArcGIS Enterprise a propojen s dotazníkovou platformou Survey123 for ArcGIS. Pracovníci gisového oddělení mohli na základě vstupních požadavků vedení města díky tomuto spojení platforem velmi rychle vytvořit portál krizového řízení. Portál sloužil občanům města jako nástroj pro orientaci v té době nastavených opatření. Zobrazoval informace o otevíracích hodinách institucí, restaurace s výdejními okny a zejména informace o osobách potřebujících dobrovolnickou pomoc a osobách tuto pomoc nabízejících. Vše samozřejmě propojeno s mapou města. Celá aplikace byla postavena tak, aby ji mohli daty plnit běžní pracovníci – zejména pracovníci toho času pro návštěvníky zavřeného informačního centra města. Celá prezentace byla pěknou ukázkou toho, jak je díky ArcGIS Enterprise možné vlastními silami vytvářet dobře fungující mapové aplikace přesně dle potřeb dané organizace/situace.

Napsat komentář