Byli jsme na konferenci GIS Esri v ČR

Kterážto se konala, po loňském intermezzu Pankráckého Cubexu, opět v prostorách Kongresového centra (někdejšího Paláce kultury) .

Hlavní témata udali řečníci prvního dne:

  • ředitel Zeměměřického úřadu s novou základní topografickou mapou ČR,
  • předseda Českého statistického úřadu s novým geoportálem této instituce,
  • architekt eGovernment Cloudu – se seznamem certifikovaných úložišť,

Což jsou všechno oblasti aplikace GIS, úzce se nás v agendě PaGis, dotýkající.

V dalších vystoupeních jsme se pak mohli seznámit otevřenými daty ZÚ podrobně (zásadní zdroj), datovým modelem standardu zásad územního rozvoje (MMR, konečně!), popularizací dat o životním prostředí (CENIA, zde by se NPÚ mohl velmi insporovat co do forma a obsahu propagace kulturního dědictví).

Večer následoval tradiční sociálně-eventový raut (pro nás, pro jednání s našimu technickými partnery, částečně pracovní):Druhý den byl rovněž zaběhnutě věnován technologickým aspektům esri systémů. Řešila se sice i tzv. Geoinfostrategie a DTM (digitální technická mapa), ale  Je zjevné, že Desktop je již v důchodu (nepadla o něm ani zmínka), a že pozornost se od čistě softwarově-technologických záležitostí posouvá k obecnějšímu přehledu toho CO a JAK lze v GISech podchytit.

Podrobně se o průběhu obou dní můžete dočíst zde

https://www.arcdata.cz/cs-cz/aktuality/2023/ohlednuti-za-konferenci

V zásadě  stále platí, že zásadní (rozumějme, fyzická) účast na akci není, nicméně krom sociálního rozměru získáte celkem realistický přehled o tom, co hýbe GIS komunitou vázanou na státní správu a samosprávu a ten kdo poslouchá, si všimne podstatných informací, často glosujících jednotlivá témata.

Napsat komentář