Byli jsme na konferenci českých uživatelů software Esri

A nejen byli. Jak bylo dříve oznámeno, ústavní agendu jsme (re)prezentovali jednak programovým vystoupením a též vědecko-výzkumným posterem kolegy Karla Sklenáře v plakátové soutěži.

arc1
V přehledu výstupů institucí jsme se nominovali na záběr z projektu historických cest, publikovaný via ArcGISOnline (na plátně špagetky vpravo dole)

Jako každý rok, i letos jsme se sešli s většinou kolegů, pohybujících se v informačně-geograficko-státně-správním prostoru v Paláci kultury. Totiž, pardon, Kongresovém centru (v odkladišti oděvů totiž stále můžete dostat lístek na kabát s logem mytického „PaKulu“. Podle paní šatnářky jich mají ještě celou paletu a jsou to dobří hospodáři…).

pakul
Palác kultury Praha

Lokální konferenci pozvedla na, bez ironie, světovou úroveň přítomnost pana Jacka Dangermonda, zakladatele a majitele firmy esri, proslovivšího přednášku věnovanou významu GIS v reálném světě, zachování udržitelného rozvoje a zapojení GIS při řešení problémů, kterým svět čelí.

Magnetem konference byl otec zakladatel a CEO firmy esri Jack Dangermond
Magnetem konference byl otec zakladatel a CEO firmy esri Jack Dangermond

S obsahem dalších bodů dvoudenního rokování se můžete seznámit na stránkách konference. Chlubně z něj vyjímáme exhibici Památkového geo-informačního systému, kterou jsme proslovili spolu se zástupkyní fy. VARS – paní Klímkovou.

Pokoušíme se zaplněnému sálu vysvětlit co je to PaGIS
Pokoušíme se zaplněnému sálu vysvětlit co je to PaGIS

Pro zvídavé je k dispozici i audiovizuální záznam našeho vystoupení:

Obrázky byly převzaty ze stránek ARCDATA a Facebooku konference.
Fotografie pořízené kolegy Podrazilovou a Volfíkem najdete zde.

Napsat komentář