23. Konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě

Ve dnech 30. Listopadu a 1. Prosince se po dvou on-line setkáních konala 23. konference Archivů, knihoven a muzeí v digitálním světě, opět  v prostorách Národního archivu v Praze na Chodovci.
Přednášejících bylo tradičně velké množství, přesto pozornost publika neutuchala a sál byl nabitý po oba dva dny. A to i díky vtipným a problematiky znalým moderátorům Vítu Richterovi a Tomášovi Foltýnovi. moderatori konference První dva bloky prvního dne konference se věnovaly digitalizaci, jejím trampotám, strategii, úspěchům či možnostem. Z příspěvků bylo patrné, že digitalizace má čím dál větší vliv na společnost.  
Odpolední bloky byly neméně zajímavé. Zazněly příspěvky o trojrozměrné vizualizaci, 3D modelech nebo o restaurování historických fotografií. Z mého pohledu byla nejzajímavější prezentace MemoGIS Praha zabývající se dějinami holokaustu v Praze prostřednictvím mobilní webové aplikace.
Program druhého dne byl věnován především archivnictví, katalogizaci a organizaci knihoven či autorskému právu. Prezentaci všech příspěvků můžete zhlédnout zde:

https://www.skipcr.cz/knihovnicke-akce/archivy-knihovny-muzea-v-digitalnim-svete/2022-23-rocnik/prezentace

A fotografie z akce jsou k dispozici zde:

https://www.skipcr.cz/knihovnicke-akce/archivy-knihovny-muzea-v-digitalnim-svete/2022-23-rocnik/fotografie

A nesmím opomenout vynikající bagetový a koláčový catering s perfektně připravenou  kávou. Co jsem si z konference odnesla? Že i přes nedostatek financí, lidí, či techniky digitalizace našeho kulturního dědictví úspěšně postupuje.

Napsat komentář